• 404 Not Found
  • Not Found

Flash Spodní stavba

Spodní stavba, která je jednou z rozhodujících součástí kvality stavby vyžaduje kvalitní materiály. Pro její konstrukci nabízíme všechny komponenty.

Zajistíme dodávky materiálů pro inženýrské sítě včetně kanalizačních trub a šachet, materiál pro izolace základů proti spodní vodě a radonovému riziku, základové tvárnice a vše potřebné pro ležatou kanalizaci, kari sítě pro betonáž základové desky.